Vyhľadávanie


Deň Deti 2013

01.06.2013 20:00

 Dňa 01.06.2013 s priležitosti MDD sme pre naše deti pripravili športový deň spojeni s grilovačkou. Deti suťažili v hode gránatom na presnosť, v pretekoch na bicykli, v triafany medicimbalom do fliaš, v preťahovaní lanom a nakoniec si zahrali futbal.Deti dostali trička, sladkosti a občerstvenie. Po športovom dní pokračoval deň grilovačkou. Podakovanie patrí všetkým deťom, ktorý sa zučastnili na tejto akcii a takiisto starostovi a zastupcovi starostu s ich manželkami, ktorý pre nich pripavili tento deň.