Vyhľadávanie


Zber šatstva

20.11.2013 17:32

V  roku 2013 sme sa 2x zapojili k zberu šatstva pre dobreho anjela. Všetkým občanom, ktorý podporili šatstvom patrí veľka vďaka.

Miroslav Tomčo starosta obce