Vyhľadávanie


Novinky

Zber šatstva

20.11.2013 17:32
V  roku 2013 sme sa 2x zapojili k zberu šatstva pre dobreho anjela. Všetkým občanom, ktorý podporili šatstvom patrí veľka vďaka. Miroslav Tomčo starosta obce  

Mesiac úcty k starším

27.10.2013 18:54
Dňa  27.10.2013 starosta obce v spolupráci s našimi deťmi usporiadali posedenie pre našich starších občanov. Deti vystúpili s kulturným programom, ktorý nacvičili s pani učiteľkou Jolanou Kiolcunovou. Po vystupeni bolo pripravené ´malé občerstvenie pre naších starších občanov a darček v podobe...

Minifutbalový turnaj

10.08.2013 20:11
10.08.2013 sa v našej obcí uskutočnil už 7. ročník minifutbálového turnaja dospelých a 3. ročník žiakov o pohár Starostu obce. Turnaj sa zučastnili 3 družstva dospelých a 3. družstva žiakov. Tralo sa 2x 15 minut každy s každým. Viťazom 3. ročníka sa stal vyber Ruskej Voli n/P a Čirča,pred Hromoš a...

Výročie 425. rokov obce

13.07.2013 19:22
V mesiaci Júl sa v našej obci uskutočnila z priležitostí prvej písomnej zmienky slávnosť, ktorá sa začala slávnostnou službou božiou o 10. 00 hod., ktorú odslužili otec duchovny Popovec, Duda a hosť otec duchovny Krajňak. Po službe božej sa účastníci presunuli do obnoveného Kulturného domu, kde im...

Deň Deti 2013

01.06.2013 20:00
 Dňa 01.06.2013 s priležitosti MDD sme pre naše deti pripravili športový deň spojeni s grilovačkou. Deti suťažili v hode gránatom na presnosť, v pretekoch na bicykli, v triafany medicimbalom do fliaš, v preťahovaní lanom a nakoniec si zahrali futbal.Deti dostali trička, sladkosti a...

Deň Matiek 2013

19.05.2013 19:53
 Dňa 19.05.2013 naša obec v spolupráci s našimi deťmi pripravila pre naše matky slávnostné posedenie, ktoré sa uskutočnilo s našom Kúlturnom dome. Na začiatku vystúpil starosta so slávnostným prejavom a pogratuloval našim matkam k ich sviatku, po Ňom vystúpili naše deti, ktoré pre naše matky...
<< 1 | 2